HOBBY 495 UL MAXIA 2022

תוספות:מזגן , מובר, גלגלי מגנזיום , גלגל רזרבי פלוס מתקן , חיבור חיצוני לברז מים קבוע , מתקן לזוג אופנים כולל מנעול .  רוצים לקבל הצעת מחיר? חייגו 054-875-3110⁩ לקרוואן חדש בדרך חדשה השאירו פרטים:

Hobby 720 WQC Prestige 2023

תוספות:מזגן , מובר, גלגלי מגנזיום , גלגל רזרבי פלוס מתקן , חיבור חיצוני לברז מים קבוע , מתקן לזוג אופנים כולל מנעול .  רוצים לקבל הצעת מחיר? חייגו 054-875-3110⁩ לקרוואן חדש בדרך חדשה השאירו פרטים:

Hobby 545 KMF Excellent edition 2023

תוספות:מזגן , מובר, גלגלי מגנזיום , גלגל רזרבי פלוס מתקן , חיבור חיצוני לברז מים קבוע , מתקן לזוג אופנים כולל מנעול .  רוצים לקבל הצעת מחיר? חייגו 054-875-3110⁩ לקרוואן חדש בדרך חדשה השאירו פרטים:

Hobby Excellent 540 2023

תוספות:מזגן , מובר, גלגלי מגנזיום , גלגל רזרבי פלוס מתקן , חיבור חיצוני לברז מים קבוע , מתקן לזוג אופנים כולל מנעול .  רוצים לקבל הצעת מחיר? חייגו 054-875-3110⁩ לקרוואן חדש בדרך חדשה השאירו פרטים: